Wersja wirtualnego spaceru dla osób niewidomych i niedowidzących posiadających czytnik ekranowy. Dowiedz się więcej o czytniku

K-PSOSW nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - wirtualny spacer, zapraszamy na prezentację

Lokalizacja:

ul. Zygmunta Krasińskiego 10 - K-PSOSW Nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Jesteś w: POCZĄTEK

Menu

Zdjęcie miejsca "K-PSOSW nr 1 im. Louisa Braille

Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Krasińskiego 10,
85-008 Bydgoszcz
tel.: 52 322 17 87
fax: 52 322 76 25
louis@braille.bydgoszcz.pl
www.braille.bydgoszcz.pl
www.facebook.com/kpsoswnr1wbydgoszczy

Witaj w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Szkoła znajduje się w centrum miasta, przy ul. Krasińskiego 10. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szkoła jest placówką feryjną, a edukacja szkolna jest możliwa dla uczniów  do ukończenia 24-tego roku życia. Realizujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, jak również kursy zawodowe dla dorosłych.

Dzięki kompleksowym zajęciom edukacyjnym i szczególnej roli rewalidacji grono specjalistów rozwija w uczniach poczucie własnej wartości i współodpowiedzialności za siebie i za innych. Nauka, praca i zabawa w grupie rówieśniczej pozwalają na wszechstronny rozwój dziecka we własnym tempie oraz twórcze myślenie na miarę XXI wieku. Szkoła przygotowuje uczniów zarówno do samodzielności życiowej, jak również do zdawania egzaminów zewnętrznych, takich jak matura i egzaminy zawodowe. Szkoła umożliwia absolwentom kontynuację nauki na studiach wyższych i w szkołach policealnych. Przygotowuje również do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, politycznym, gospodarczym, sportowym w kraju i za granicą. 

Szkoła posiada internat dla uczniów spoza Bydgoszczy. Od ponad dziesięciu lat działa przy placówce „Stowarzyszenie Visus Supremus”, którego jednym ze sztandarowych przedsięwzięć jest kampania społeczna pod nazwą „Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz mnie” z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. W ten sposób kształtujemy postawy prospołeczne oparte na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z dysfunkcją wzroku. 

Rok 2022 jest dla szkoły datą szczególną z uwagi na jubileusz 150-lecia jej istnienia.

Znajdź nas na Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej www.braille.bydgoszcz.pl

Dowiesz się tam więcej na temat poszczególnych typów szkół oraz możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu! A co najważniejsze, znajdziesz tam nowych kolegów i przyjaciół! Czekamy na Ciebie!

Bydgoski Braille - Szkoła inna niż wszystkie!

Zapraszamy Was na wirtualny spacer po szkole!

 

Ilość powiązań: 1

Indeks panoram
Do góry